Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije
Nemanjina 6
11000 Beograd, Srbija

Glavni kontakt

Prof. dr Slavko Vesković dipl. inž. saobr.
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
Telefon +381 60 2222 155

Pomoćni kontakt

Vesna Gojić-Vučićević, Železnice Srbije ad
Telefon +381 11 3618 344