Dokumenta

Dokumenta

Napomena: Dokumenti navedeni "Italic" fontom su trenutno nedostupni.

  1. Uputstvo autorima i saradnicima časopisa Železnice"
  2. Izjava o autorstvu i originalnosti rada
  3. Etički kodeks časopisa
  4. Obrazac za recenziju pripremu radova
  5. Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
  6. Akt o uredjivanju naucnih casopisa
  7. Poslovnik o radu Uređivačkog odbora časopisa
  8. Cenovnik oglasno - reklamnog prostora časopisa