PRINCIPI REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PRUZI BEOGRAD – NOVI SAD

  • Vladan Banduka, Mast. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet , Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija
Ključne reči: modernizacija pruge, regulisanje saobraćaja vozova, tehnologija saobraćaja, ETCS nivo 2, upravljanje saobraćajem vozova

Apstrakt

U ovom radu prikazana je pruga Beograd – Novi Sad nakon modernizacije i izgradnje drugog koloseka. Predstavljena je tehnologija i način regulisanja saobraćaja pre i posle modernizacije. Izvršena je analiza nove tehnologije i prikazane njene prednosti u odnosu na prethodnu tehnologiju i način organizacije regulisanja saobraćaja. Korišćenjem SWOT analize prikazane su karakteristike novog sistema (ETCS nivo 2)za upravljanje saobraćajem vozova.

Objavljeno
2024-03-22
Kako citirati
Banduka, V. (2024). PRINCIPI REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PRUZI BEOGRAD – NOVI SAD. Železnice, 2023(2), 78 - 93. преузето од https://www.casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/122
Sekcija
Članci