PRIMENA I FUNKCIONISANJE KVANTUM RAČUNARA

  • Nikola Pavlović Visoka škola strukovnih studija za IT, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
Ključne reči: Quantum, Qubit, Cloud, Superpozicija

Apstrakt

Ovaj rad se bavi teorijskim istraživanjem kvantnih računara, njihovog načina funkcionisanja i moguće generalne primene, kao i primene u klaud okruženju. U okviru prvog poglavlja analizirane su trenutne hardverske mogućnosti računara, kako personalnih, tako i serverskih mašina. Pored analiziranih ograničenja, prikazan je i razvoj interneta, načini i medijumi za prenos signala i vezu sa internetom, kao i njihove brzine sa osvrtom na mogući limit koji je dostignut. U drugom poglavlju predstavljen je quantum computing - kvantni računar i način kako radi. Zatim je definisano šta je kvantni bit (qubit), gde se nalazi i u kom broju unutar procesora kvantnih računara. Takođe, prikazana je i potencijalna primena kvantnih računara, kao i dosadašnja dostignuća na tom polju.

Objavljeno
2021-12-31
Kako citirati
Pavlović, N. (2021). PRIMENA I FUNKCIONISANJE KVANTUM RAČUNARA. Železnice, 2021(6), 33-39. преузето од https://www.casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/88
Sekcija
Članci